Jakie przepisy regulują wykorzystanie aromatów do żywności?

Wykorzystanie aromatów do żywności jest regulowane zarówno na poziomie krajowym, jak i na poziomie Unii Europejskiej. W Polsce i UE istnieją przepisy, które określają więc zasady stosowania aromatów spożywczych. Oto najważniejsze regulacje dotyczące tego obszaru działania.

Polskie regulacje dotyczące wykorzystywania aromatów spożywczych

W Polsce istnieje Ustawa o bezpieczeństwie żywności i żywienia, która określa ogólne zasady bezpieczeństwa żywności, w tym wymagania dotyczące stosowania aromatów i innych substancji dodatkowych. Innym dokumentem prawnym jest Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie znakowania żywności. Rozporządzenie to reguluje znakowanie żywności, w tym informacje dotyczące obecności i rodzaju aromatów w produktach spożywczych. Powyższe przepisy mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa żywności oraz dostarczanie konsumentom rzetelnych informacji na temat składu produktów spożywczych. Przedsiębiorcy działający w branży spożywczej są zobowiązani do przestrzegania tych regulacji i poddawania swoich produktów ocenie pod względem zgodności z wymaganiami prawnymi.

 

Przepisy regulowane przez Unię Europejską

Rozporządzenie (WE) nr 1334/2008 w sprawie aromatów i niektórych składników aromatyzujących używanych w żywności zawiera szczegółowe przepisy dotyczące aromatów w żywności. Określa m.in. definicję aromatu, zasady bezpieczeństwa, listę zatwierdzonych składników aromatyzujących, limitu stosowania niektórych substancji oraz wymogi etykietowania. Rozporządzenie (WE) nr 1333/2008 z kolei reguluje stosowanie dodatków do żywności, w tym aromatów. Określa kategorie aromatów, zasady używania, dawkowania, oznakowanie, a także zawiera listę zatwierdzonych substancji aromatyzujących.